Main menu

Kulmude kujundamise ja ripsmete värvimise baaskoolitus

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

1. Õppekava nimetus: 

Kulmude kujundamise ja ripsmete värvimise baaskoolitus

2. Õppekavarühm: 

Juuksuritöö ja iluteenindus

3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: kasutades pintsetidega kitkumise ja vahatamise tehnikaid koolituse läbinu oskab disainida õigeid kulmukaari, värvida kulme keemilise värviga ja hennaga, värvida ripsmeid keemilise värviga.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

- tunneb ja järgib töötervishoiu, ohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi töövõtteid;

- hindab ja analüüsib visuaalselt naha seisukorda, eripära ja tuvastab võimalikke vastunäidustusi;

- arvestades kliendi soovi, vastavalt näokujule korrigeerib ja kujundab kulmud, kasutades pintsetiga kitkumise või vahatamise tehnikat;

- kasutab õigeid töövõtteid ja tootekoguseid, valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja/ või kulmude värvimiseks, kasutades kas keemilist värvi või hennat värvib kliendile ripsmeid ja kulme, eemaldab nahalt värvijäägid kasutades sobivat värvieemaldajat; 

annab nõu kliendile ripsmete ja kulmude hoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas tööd alustavad või töötavad inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi kulmude kujundamises ja värvimises.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

2-päevane koolitus, 18 akadeemilist tundi, millest 4 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 14 tundi praktilist tööd koolikeskonnas. 

Koolitusel kasutame meie ilukooli poolt väljatöötatud “Browstylist” õpik-töövihiku, kus on süstematiseeritud terve koolituse õppematerjal skeemides ja joonistes ning millesse saab õpetaja juhedamisel omandatud teadmisi sisse kirjutada. Peale kursuse läbimist on õpik-töövihiku abil mugav teadmisi värskendada ja täiendada.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

6. Koolitaja kvalifikatsioon: 

Töökogemus kosmeetikuna või ripsme-kulmutehnikuna vähemalt 4 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 1 aasta.

7. Soovitused ja täiendavad tingimused modellide osas:

Modellidele, kes kasutavad kontaktläätsi, palume kaasa võtta prillid ja läätsevedelik koos konteineriga. Modellidel peavad olema kitkumata, modelleerimata naturaalsed kulmud ja naturaalsed ripsmed. 

8. Õppeprotsessi kirjeldus:

Õppemaht2 päeva (18 akadeemilist tundi millest teoreetilist auditoorset tööd 4 tundi ja 14 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas)

1 õppepäeva kava 10.00-17.30

1. Auditoorne töö koolikeskkonnas 10:00- 13:00 (4 tundi )

• Töötervishoiu-, hügieeni- ja ohutusnõuded iluteeninduses;

• Töökoha ettevalmistamine ja töökoha korrastamine peale protseduuri;

• Naha eripära, nahahaigused, naha hügieen. Keemiliste värvidega ja hennaga värvimise vastunäidustused kulmude/ripsmete värvimisel. Võimalikud allergilised reaktisoonid ja nendele reageerimine;

• Ripsmete ja silma anatoomia ja füsioloogia: naha ehitus; ripsmekarva ehitus; ripsmekarva läbilõige, ripsmete kasvutsükkel ja faasid; ripsmekarva keemiline koostis; ripsmekarva sillad;

• Näoehitus, kulmude modelleerimine arvestades silmade asetust

• Kulmude graafiline kujundamine 

• Ergonoomilised töövõtted

• Kulmude kujundamise erinevad tehnikad: vahatamine, pintsetidega kitkumine

• Ideaalsete kulmude valem

• Kulmude keemilise värvimise tehnoloogia

• Kulmude henna modelleerimise tehnoloogia

• Efekt ombre, 2 viisi

• Brow pasta kasutamine

• Ripsmete keemilise värvimise tehnoloogia

• Protseduuri etapid

• Toodete ja vahendite ülevaade   

• Enim levinud vead

• Kliendi konsultatsioon

15 min puhkeaeg

2. Praktika koolikeskonnas kell 13:15- 17.30 (5 tundi + 30 min puhkeaeg) 

• Praktiline töö modell nr.1 

Näidistöö õpetaja poolt. 

Modellile kulmude graafiline kujundamine, modelleerimine vahatamise tehnikas ja pintsetidega, kulmude ja ripsmete värvimine keemilise värviga, nahalt värvijääkide puhastamine kasutades sobivat värvieemaldajat

Õppija kutsub oma modelli kella 13.15-ks (modellil kulmud kitkumata ja naturaalsed ripsmed);

30 min puhkeaeg

• Praktiline töö modell nr.2 

Praktilist tööd teostab õppija õpetja juhendamisel. Modellile kulmude graafiline kujundamine, modelleerimine pintsetidega, kulmude ja ripsmete värvimine keemilise värviga, nahalt värvijääkide puhastamine kasutades sobivat värvieemaldajat.

Õppija kutsub oma modelli kella 15.15-ks (modellil kulmud kitkumata ja naturaalsed ripsmed);

2 õppepäeva kava. Praktika koolikeskonna 10.00- 17.30 (9 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega) 

Praktiline töö modell nr.1 kell 10:00-12.15 (3 tundi)

• Praktilist tööd teostab õppija õpetja juhendamisel. Modellile nr.1 kulmude graafiline kujundamine, modelleerimine vahatamise tehnikas, kulmude ja ripsmete värvimine keemilise värviga, kasutades sobivat värvieemaldajat nahalt värvijääkide puhastamine

Õppija kutsub oma modelli kella 10.00-ks (modellil kulmud kitkumata ja naturaalsed ripsmed); 

30 min puhkepaus 

Praktiline töö modell nr.2 kell 12.45-15.00 (3 tundi)

• Praktilist tööd teostab õppija. Modellile nr.2 kulmude graafiline kujundamine, modelleerimine vahatamise tehnikas, ideaalsete kulmude kujundamine henna abil ombre efektiga.

Õppija kutsub oma modelli kella 12.45-ks (modellil kulmud korrigeerimata)

15 min puhkepaus 

Praktiline töö modell nr.3 kell 15:15-17.30 (3 tundi)

• Praktilist tööd teostab õppija. Modellile nr.3 kulmude graafiline kujundamine, modelleerimine vahatamise tehnikas ja ripsmete värvimine keemilise värviga, kasutades sobivat värvieemaldajat nahalt värvijääkide puhastamine

Õppija kutsub oma modelli kella 15.15-ks (modellil kulmud kitkumata);

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktiliste tööde käigus õppija demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, valmistab ette töökoha kulmude kujundamise ja värvimise protseduuriks, analüüsib kliendi naha seisukorda, arvestab kliendi naha eripärasustega, tuvastab vastunäidustusi, kasutades kitkumise või vahatamise tehnikaid kujundab vastavalt kliendi näokujule sobivaid kulme, värvib kulme kas keemilise värviga või hennaga, värvib keemilise värviga ripsmeid, selgitab tööprotsessi, põhjendab töös kasutatavate toodete valikut, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ja järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõustab klienti koduhoolduseks, korrastab töökohta. 

Kahe viimase praktilise tööde käigus õpetaja hindab tehtud praktilisi ülesandeid. 

Praktilisi töid hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni-, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • õigete ergonoomiliste töövõtete kasutamine 
  • tulemuse esteetilisus
  • töö on puhas, sümmeetriline, kulmukuju disainitud vastavalt näokujule, kulmuvärv vastab nahatoonile
  • klienditeenindus

Praktiline töö on kas “arvestatud” või “mitte arvestatud”.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on õppekava omandamine täies mahus ja praktiliste tööde teostamine „arvestatud“ tulemusele. 

10. Väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Praktiliste tööde hindamise mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

11. Hind:

Koolitus toimub kooli poolt väljastatavate kõike vajalikke materjalidega ja vahenditega mida saab kasutada koolituse ajal kooli keskkonnas. “Browstylist” õpik-töövihik jääb peale koolitust õpilasele. 

Juhul, kui õpilane ei leia määratud ajaks modelli või kui modell kohale ei ilmu, ja seetõttu pole võimalik teostada praktilist ülesannet, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Hind Koolitus ilma komplektita 360 EU

Koolitus harjutuskomplektiga Mini 396 EUR  Mini komplekt sisaldab:

• Levissime ripsme/kulmuvärv 5 tk omal valikul, 15 ml

• Levissime eyebrow cleanser, 100 ml

• Levissime lash activator, 15 ml

• Levissime brow activator 10V, 15 ml

• Levissime brow activator 20V, 15 ml

• Joonlaud

Koolitus harjutuskomplektiga Maxi 460 EUR

Maxi komplekt sisaldab:

• Levissime ripsme/kulmuvärv 5 tk omal valikul, 15 ml

• Levissime eyebrow cleanser, 100 ml

• Levissime lash activator, 90 ml

• Levissime brow activator 10V, 15 ml

• Levissime brow activator 20V, 15 ml

• Pintsel

• Pinset

• Henna 2 tk

• Joonlaud

• Brow pasta, 10 g

Kaal: 
0