Main menu

Базовый курс педикюра

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus: 

Базовый курс педикюра

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus.

Õppekava koostamise alus:  3. ja 4. taseme küünetehniku kutsestandardi valitav kompetents nr B.2.8 (Pediküür) ; Kosmeetik tase 5 kutsestandardi kompetents B.2.6 (Käte ja jalgade hooldus) 

3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: on anda baasteadmisi ja baasoskusi klassikalise ja apraatse pediküüri iseseisvaks teostamiseks. Koolituse läbinu oskab teostada klassikalist, aparaatset ja SPA pediküüri koos küünte tavalakiga ja geellakiga katmisega k.a. prantsuse pediküüri.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

-       organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks jalahoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 

-       hindab ja analüüsib visuaalselt jalanaha ja varbaküünte seisukord ning jalgade ehituses esinevaid muutuseid, võimalike küünte-ja nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;

 -       viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile ja korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid, tooteid ja aparatuuri;

-       masseerib jalad vastavalt näidustustele kasutades sobivaid tooteid;

-       leotab jalgu, koorib jalanahka, kasutades sobivaid tooteid, vahendeid ja aparatuuri, kreemitab, kasutab jalahoolduses õli- ja maske;

-       lakkib varbaküüned vastavalt kliendi soovile (sh prantsuse stiilis), kasutades õigeid töövõtteid ning töökava;

-       nõustab klienti jalahoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada klassikalise ja aparaatse pediküüri tegemiseks vajalikke baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: 

Vähemalt 1 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud küünetehnik tööstaažiga vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

4-päevane koolitus, 32 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 26 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 4 дня (32 академических часа)

1 õpeppäeva kava 10.00-16.45 (5 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

1) Auditoorne töö koolikeskonnas 10:00 - 13:45 

• Iluteenindaja omadused ja klientide teenindamine salongis

• Hügieeni- ja ohutusnõuded, instrumentide ja töövahendite desinfitseerimine ja steriliseerimine, tervisekaitsenõuded 

•Töökoha ettevalmistamine ja töökoha korrastamine peale protseduuri

• Algteadmised anatoomias, füsioloogias ja dermotoloogias

• Jalanahk; jalgade anatoomia; jalanaha igapäevane hooldus; jalanaha muutused, diabeetiline jalg

• Küüne anatoomia, küüne struktuur ja kasv

• Küünte- ja nahahaigused

• Küüntes esinevad muutused, sissekasvanud küüned

• Toodete ülevaade

• Klassikaline pediküür (tööks vajalikud tooted ja vahendid, antiseptika, jalgade leotus, paksendite eemaldamine kasutades skalpelli ja rasplit, küünenahkade eemaldamine, kannalõhede hooldus, küünte lõikamine ja viilimine, küünte korrigeerimine ja õige kuju andmine, koorimine, mask, küüneõli, klassikaline jalamassaaž), protseduuri etapid

• Aparaatne pediküür (tööks vajalikud aparaadid, tooted ja vahendid antiseptika, paksendite eemaldamine kasutades erinevaid aparaadi (käsifreezi) otsikuid ning õigeid töövõtteid, küünenahkade eemaldamine, kannalõhede hooldus, küünte lõikamine ja viilimine, küünte korrigeerimine ja õige kuju andmine, koorimine, mask, küüneõli, klassikaline jalamassaaž). Millal on mõistlik aparaadi abi kasutada, milliseid eeliseid see pakub ja mis lisatingimusi tuleb arvestada. Aparaatse pediküüri etapid.

• Küünte töötlemine, lõikamine ja viilimine

• Jalgade leotamine

• Valli eemaldamine

• Küüneserva viimistlus

• Jalamassaaž

• Spa pediküür

• Lakkimine tavalakiga ja geellakiga, lakki eemaldamine

• Prantsuse pediküür

• Enim levinud vead

• Kliendi konsultatsioon

45 min puhkeaeg

2) Praktika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 14:30-16.45 (3 tundi)

• Praktiline töö: Klassikaline pediküür modellile, kutsuda modelli kella 14:30-ks. NB! Modelli varbaküüned peavad olema puhtad (ilma geel- ja geellakkita)

2 õppepäev. Praktiika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Praktiline töö: Klassikaline pediküür küünelakiga lakkimisega modellile nr.1 võtta kaasa oma modell kella 10.00-ks.

45 min puhkeaeg

• Praktiline töö: Aparaatne pediküür prantsuse stiilis geellakiga lakkimisega  modellile nr.2 kutsuda modelli kella 13.45-ks

3 õppepäev. Praktiline töö koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Praktiline töö: SPA pediküür geellakkimisega modellile nr.1 kutsuda modelli kella 10.00-ks. NB! Modelli varbaküüned peavad olema kaetud püsilakkiga, koolitaja näitab kuidas eemaldada püsilakki

45 min puhkeaeg

• Praktiline töö: Aparaatne pediküür prantsuse stiilis geellakiga lakkimisega modellile nr.2 kutsuda modelli kella 13.45-ks

4 õppepäev. Praktiline eksamitöö koolikeskkonnas10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

Eksam 

Teoreetiline kirjalik test 20-st küsimusest (1 akadeemiline tund)

15 min puhkeaeg

Praktilisel eksamil tuleb iseseisvalt teostada õpetaja juuresolekul kaks praktilist tööd modellidel:

 • klassikalist pediküüri küünelakiga lakkimisega ja spa hooldusega, kutsuda modelli kella 11.00

30 min puhkeaeg

 • aparaatset pediküüri geellaki lakkimisega prantsuse stiilis, kutsuda modelli kella 14.45

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Koolitus lõpeb teoreetilise testiga ja praktilise eksamiga.

Teoreetilise testi hinnatakse 20-punktilise skaala järgi. Test loetakse sooritanuks, kui punktide arv on vähemalt 10 punkti, mis vastab 50%-le. Tööd hindab õpetaja.

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • õigete töövõtete kasutamine pediküüri eriliikides
 • tulemuse esteetilisus
 • lakkimise oskus
 • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%) iga modellil tehtud eksamitöö kohta.  Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada teoreetilise testi „arvestatud" tulemusele ja praktilise eksami vähemalt 5 punktile iga modellil tehtud eksamitöö puhul.

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Цена Обучение без стартового комплекта (обучение проходит со школьными материалами) 480 EUR

Обучение со стартовым комплектом MINI 526 EUR 

Стартовый MINI комплект содержит:

 • Пушер для кутикулы
 • Щипцы STALEKS
 • Ножницы
 • Пилка 100/180
 • Блок-полировщик
 • BlueSky гель-лак, 3 цвета, 10 мл

Обучение со стартовым комплектом MAXI on 606 EUR

Стартовый MAXI комплект содержит:

 • Пушер для кутикулы
 • Щипцы STALEKS
 • Ножницы
 • Пилка 100/180
 • Блок-полировщик
 • Базовое покрытие под гель-лак, 16 ml
 • Топ для покрытия гель-лака, 16 ml
 • BlueSky гель-лак, 5 цветов, 10 мл
 • UV/LED лампа 48 W
Kaal: 
0