Peamenüü

Kombineeritud (klassikalise ja aparaatse) pediküüri täiendkoolitus

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus:  Kombineeritud ja aparaatse pediküüri täiendkoolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:  juuksuritöö ja iluteenindus

„Kombineeritud ja aparaatse pediküüri täiendkoolitus“ õppekava koostamise alus:  3. ja 4. taseme küünetehniku kutsestandardi valitav kompetents nr B.2.8 (Pediküür) ; Kosmeetik tase 5 kutsestandardi kompetents B.2.6 (Käte ja jalgade hooldus) 

3. Eesmärk ja õpiväljundid: 

Eesmärk: on anda põhjalikke teadmisi jalatalla hoolduses pediküüri aparaatse ja kombineeritud tehnika võtetega,  kuidas katta küüneplaati geellakiga maksimaalselt kutiikula lähedale, kuidas tasandada ja ühtlustada küüneplaati, kuidas geellakiga saavutada küüneplaadil ideaalse läike ja sära. Samuti antud kursus annab võimaluse tunduvalt täjustada ja tõsta teadmisi ja oskusi aparaatses pediküüris.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

-       organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks jalahoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 

-       hindab ja analüüsib visuaalselt jalanaha ja varbaküünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevaid muutuseid, võimalikke küünte-ja nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;

-      viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile, freesi otsakuga korrastab küünenahad, eemaldab paksendeid kasutades sobivaid töövahendeid ja -võtteid ning tooteid ja aparatuuri;

-      teostab kombineeritud ja aparaatset pediküüri;

-      kattab küüneplaati geellakiga maksimaalselt kutiikula lähedale ja maksimaalselt siledana;

-      nõustab klienti jalahoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: kursus on mõeldud õpilastele, kes on läbinud pediküüri baaskursust, samuti ka kogenud meistritele kvalifikatsiooni tõstmiseks ja teadmiste värskendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija. Esitada kosmeetiku eriala tunnistuse/tõendi või pediküüri baaskoolituse läbimise kohta.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: 

Vähemalt 1 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud küünetehnik tööstaažiga vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

Õppemaht :2-päevane koolitus, 18 akadeemilist tundi, millest: 2 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 16 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õpeppäeva kava 10.00-18.15 (10 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

1) Auditoorne töö koolikeskonnas 10:00 - 11:30  (2 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Küünetehniku töökoha ettevalmistamine ja varustus

• Küünefreesi otsakute klassifitseerimine, freesi kiiruse õige valimine

• Küünefreesi otsakute vastastikune asendatavus
• Küünefreesi otsakute kaldenurga valik ja otsakute tööpinnad

• Kiirele töötulemusele orienteeeritud küünefreesi käes hoidmise asendite ülevaatus
• Küünte ja küünenaha töötlemise eripärad aparaatses pediküüris

• Küüntele kuju andmine pediküüris

• Küüneplaadi katmine geellakiga maksimaalselt siledana ja kutiikula lähedale pediküüris
• Jalatalla diagnostika ja prioriteetse pediküüritehnika valimine

• Esteetika pediküüris

2) Praktika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 12:15-18:15 (8 tundi)

 Kutsuge modelli kella 12:15-ks

• Töökoha ja vahendite ettevalmistamine

• Jalatalla diagnostika ja prioriteetse pediküüritehnika valimine

• Kombineeritud pediküüri teostamine

• Küüneplaadi katmine geellakiga maksimaalselt siledalt ja kutiikula lähedale 

2 õppepäeva kava 10:00-16:45 (8 tundi +  1 akadeemiline tund puhkeaega)

 Praktiline eksamitöö koolikeskkonnas: 

Õppija teostab õpetaja juuresolekul kombineeritud pediküür geellakiga lakkimisega modellile. Kutsuge modelli kella 10.00-ks.

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • õigete töövõtete kasutamine, pediküüritöös vajalikke instrumente, puuriotsikute tundmine ja kasutamine
  • lakkimise oskus: maksimaalselt kutiikula lähedale, küüneplaadi tasandadamise ja ühtlustamine
  • tulemuse esteetilisus
  • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%). Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada praktilise eksami vähemalt 5 punktile.

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolitus (õppetamine toimub kooli materjalidega) 380 EUR

Me jätame alati omale õiguse muuta koolituse plaani õpilase valmisoleku suhtes tööks. 

Kaal: 
0