Peamenüü

Püsimeigi täiendkoolitus - Ideaalsed huuled

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner 

1. Õppekava nimetus: Püsimeigi täiendkoolitus - Ideaalsed huuled

2. Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal püsimeigiga huulte kontuuri modelleerimise, huulte pigmendiga ühtlase katmise ja mitmevärvilise hajutusega katmise teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • omab teadmisi näoehituses ja nahaehituses, tunneb mis näokujule ja nahatüübile sobib huulte püsimeik;
  • järgib protseduuri reegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
  • oskab valida pigmendi värvi vastavalt nahatoonile ja huulte naturaalse algtoonile;
  • oskab disainida huultekontuuri, teostada huulte täielikku pigmendiga katmise ja mitmevärvilist hajutust;
  • nõustab klienti huulte püsimeigi koduhoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: vähemalt 1 aastase püsimeigi kogemusega püsimeigimeistrid, kes sooivad oskusi ja teadmisi täiendada huulte püsimeigis.

Õppe alustamise tingimused: NB! Koolitus sobib ainult kogemusega püsimeigimeistritele. Eelneva kogemuse tõendamiseks on vaja esitada püsimeigi baaskoolituse kohta tunnistust ning oma töödest tehtud töödest pilte.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

2-päevane koolitus, kokku 12 akadeemilist tundi, millest 2 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 10 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.  

Praktilistele tundidele kool tagab modellide osavõttu. Juhul, kui modell mingil põhjusel kohale ei ilmu, lepitakse õppijaga kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolitusel õpetatakse teostada püsimeiki mille protseduuri käigus anesteetikumites pole vajadust. Anesteetikume koolitusel ei kasutata.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.   

6. Koolitaja kvalifikatsioon: vähemalt 2 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud püsimeigimeister tööstaažiga vähemalt 6 aastat.

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õppepäeva kava 10.00-14.45  (6 tundi + 15 min puhkepaus)

Teooria (2 AK tundi)

• Näoehitus, nahaehitus huulte püsimeigis

• Mikropigmentatsiooni tehnoloogia, huulte kontuuri modelleerimine ja huulte täitmine

• Mitmevärviline haiutus

• Protseduuri etapid

• Toodete ülevaade, pigmendid ja värvide valik

 Kliendi konsultatsioon ja kodune hooldus, kinnikasvamise kestus, kinnikasvamise rikkumine ja tagajärjed

Praktiline töö (4 AK tundi) (Kool ise otsib modelli. Protseduur modellile on tasuline, kui teil on oma modell palun andke meile teada)

• Praktiline töö manekeenil ja treeningmatil

• Värvide valik

• Näoehitus, huulte disainimine arvestades näokuju, nahaehituse ja vastavalt nahatoonile ja huulte naturaalse algtoonile

• Praktiline töö modelliga õpetaja juhendamisel: huulte kontuuri ja huulte täitmise püsimeik

2 õppepäeva kava 10.00-14.45  (6 tundi + 15 min puhkepaus) 

(Kool ise otsib modelli. Protseduur modellile on tasuline, kui teil on oma modell palun andke meile teada)

• Praktiline töö modelliga: õpetaja juhendamisel huulte kontuuri ja huulte täitmine mitmevärvilise hajutusega

• Praktiline eksamitöö modelliga: õpetaja juuresolekul huulte kontuuri ja huulte täitmine mitmevärvilise hajutusega

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Koolitus lõpeb iseseisva praktilise eksamitööga koolikeskkonnas õpetaja juuresolekul - iseseisvalt modellil teostada huulte kontuuri ja huulte täitmine mitmevärvilise hajutusega püsimeiki.

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • protseduuri reeglite järgimine ja õigete ergonoomilste töövõtete kasutamine 
  • näoehitusest ja nahaehitusest teadmiste kasutamine, protseduuri vastunäidustuste väljaselgitamine;
  • tulemuse esteetilisus;
  • klienditeenindus, kliendi nõustamine püsimeigi koduhoolduse osas. 

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti või vajas vähest abi

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%) tehtud eksamitöö kohta.  Tööd hindab õpetaja.

9. Väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind: Koolituse hind sisaldab kõike vajalikku õppeväljandite saavutamiseks.

Hind Koolitus 880 EUR

• Hinna sees on treeningmatt Huuled

Kaal: 
0