Peamenüü

Püsimeigi täiendkoolitus - Silmalaugude kreatiivne püsimeik

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner 

1. Õppekava nimetus: Püsimeigi täiendkoolitus - Silmalaugude kreatiivne püsimeik

2. Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

3. Eesmärk ja õpiväljundid:

Eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal ripsmete vahelise ja silmalaugude püsimeigi mitmevärvilise haiutuse, pliatsi ja lauvärvi effekti teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

  • omab teadmisi näoehituses ja nahaehituses, tunneb mis näokujule ja nahatüübile sobib silmalaugude kas mitmevärvilise hajutusega või pliiatsiga, või lauvärviefektiga püsimeik;
  • järgib protseduuri reegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
  • oskab valida värvi ja värvitooni vastavalt nahatoonile ja nahatüübile;
  • kasutades mitmevärvilise hajutuse või pliiatsi, või lauvärviefektiga püsimeigitehnikat oskab teostada ripsmetevahelist ja silmalaugude püsimeiki;
  • nõustab klienti püsimeigi koduhoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: vähemalt 1 aastase püsimeigi kogemusega püsimeigimeistrid, kes sooivad oskusi täiendada kulmude modelleerimist püsimeigi karvtehnikaga

Õppe alustamise tingimused: NB! Koolitus sobib ainult kogemusega püsimeigimeistritele. Eelneva kogemuse tõendamiseks on vaja esitada püsimeigi baaskoolituse kohta tunnistust ning oma töödest tehtud töödest pilte.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

2-päevane koolitus, kokku 12 akadeemilist tundi, millest 2 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 10 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.  

Praktilistele tundidele kool tagab modellide osavõttu. Protseduur modellile on tasuline, kui teil on oma modell palun andke meile teada. Juhul, kui modell mingil põhjusel kohale ei ilmu, lepitakse õppijaga kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolitusel õpetatakse teostada püsimeiki mille protseduuri käigus anesteetikumites pole vajadust. Anesteetikume koolitusel ei kasutata.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.   

6. Koolitaja kvalifikatsioon: vähemalt 2 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud püsimeigimeister tööstaažiga vähemalt 6 aastat.

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õppepäeva kava 10.00-14.45  (6 tundi + 15 min puhkepaus)

Teooria (2 tundi)

• Mikropigmentatsiooni tehnoloogia ja silmalaugude modeleerimine vastavalt näoehitusele ja nahaehitusele

• Silmalaugude püsimeigi kreatiivsed efektid: mitmevärviline haiutus, pliatsi ja lauvärvi efekt

• Protseduuri etapid

• Toodete ülevaade, pigmentid ja värvide valik

 Kliendi konsultatsioon ja kodune hooldus, kinnikasvamise kestus, kinnikasvamise rikkumine ja tagajärjed

Praktiline töö (4 tundi) 

Praktikale soovitame võta kaasa oma püsimeigiaparaadi.

• Praktiline töö manekeenil / treeningmatil

• Värvide valik

• Näoehitus, kulmude modelleerimine arvestades silmade asetust

• Praktiline töö modelliga õpetaja juhendamisel: silmalaugude kreatiivne püsimeik mitmevärvilise hajutuse efektiga

2 õppepäeva kava 10.00-14.45  (6 tundi + 15 min puhkepaus) 

• Praktiline töö modelliga õpetaja juhendamisel: silmalaugude kreatiivne püsimeik pliaatsi ja lauvärvi efektiga

• Praktiline eksamitöö modelliga: silmalaugude kreatiivne püsimeik. Õpilane ise valib ühe õpitust silmalaugude püsimeigi efektist arvestades modelli näo,-ja nahaehitust.

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktiliste tööde käigus õppija demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, valmistab ette töökoha silmalaugude püsimeigi protseduuriks, analüüsib kliendi naha seisukorda, arvestab kliendi naha eripärasustega, tuvastab vastunäidustusi, teostab silmalaugude püsimeiki arvestades modelli näo,-nahaehitust,  selgitab tööprotsessi, põhjendab töös kasutatavate toodete valikut, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ja järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõustab klienti koduhoolduseks, korrastab töökohta. 

Koolitus lõpeb praktilise eksamitööga - õppija iseseisvalt teostab silmalaugude kreatiivse püsimeiki valides ühe õpitust silmalaugude püsimeigi efektist arvestades modelli näo,-ja nahaehitust.

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • protseduuri reeglite järgimine ja õigete ergonoomilste töövõtete kasutamine 
  • näoehitusest ja nahaehitusest teadmiste kasutamine, protseduuri vastunäidustuste välja selgitamine;
  • tulemuse esteetilisus;
  • klienditeenindus, kliendi nõustamine püsimeigi koduhoolduse osas. 

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti või vajas vähest abi

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%) tehtud eksamitöö kohta.  Tööd hindab õpetaja.

9. Väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind:

Koolituse hind sisaldab kõike vajalikku õppeväljandite saavutamiseks.

Koolitusel õpetatakse teostada püsimeiki mille protseduuri käigus anesteetikumites pole vajadust. Anesteetikume koolitusel ei kasutata.

Koolitus 880 EUR

• Hinna sees on treeningu matt Kulmud/Silmad

Kaal: 
0