Peamenüü

Pehme ja kõva vahaga depilatsiooni baaskoolitus

Koolitaja: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner 

1. Õppekava nimetus: Pehme ja kõva vahaga depilatsiooni baaskoolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:  

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise aluseks  on Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents B.2.3 (Näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine vaha meetodil)

3. Eesmärk ja õpiväljund: 

Eesmärk: on anda baasteadmisi ja baasoskusi kvaliteetselt kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid teostada karvade eemaldamist pehme ja kõva vahaga erinevatel kehapiirkonandel 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks depilatsiooni hoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid;
 • hindab nahka visuaalselt, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;
 • tunneb pehme ja kõva vahaga depilatsioonil kasutatavaid tooteid ja abivahendeid, nende omadusi, otstarvet ja kasutamise
 • valmistab naha ette karvade eemalduseks; eemaldab karvad, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid; puhastab naha vahajääkidest ja kasutab järelhooldustooteid;
 • annab juhiseid depilatsioonijärgseks järelhoolduseks.

NB! Koolitusel ei käsitleta sügava intiimpiirkonna depilatsiooni.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad kosmeetikud ja kõik huvilised, kes soovivad õppida pehme ja kõva vahaga depilatsioonitehnikat.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: kosmeetiku haridus, töökogemus kosmeetikuna ning täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:  

Õppemaht: 1 päevane koolitus ( 6 akadeemilist tundi) , millest  tundi on 1 auditoorset teoreetilist tööd,  5 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.  

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud. 

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

Õppekava 10.00-15.15 (6 tundi + 45 min puhkepaus)

Teooria (1 tund)

• Hügieeni- ja ohutusnõuded. Töövahendite steriliseerimine ja disenfitseerimine;

• Kasutatavad tooted ja abivahendid, nende omadused, otstarve ja kasutamine;

• Vahaga depileerimise protseduuri näidustused ja vastunäidustused;

• Protseduuri etapid, enamlevinud piirkondade (jalad, kaenlaalused, näopiirkond) depileerimise eripärad;

• Erinevad vahaga depileerimise tehnikad:  pehme ja kõva vahaga

• Enimlevinud vead

• Kliendi konsultatsioon, depilatsiooni järgne hooldus, kodune hooldus.

Praktiline töö (3 tundi)  

• Pehme ja kõva vahaga depilatsiooni protseduuri teostamine kliendi erinevatel kehapiirkonandel, kutsuge oma modelli kella 10.45-ks

Praktiline eksamitöö (2 tundi)

Kutsuge modelli kella 13:45

Õpilane valmistab naha ette karvade eemalduseks; eemaldab karvad modelli pehme ja kõva vahaga erinevatel kehapiirkondadel, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ja töövõtteid; puhastab naha vahajääkidest ja kasutab järelhooldustooteid. Praktilist  eksamitööd hindab õpetaja, kes jälgib kogu protseduuride teostamise protsessi pealt. 

Õpingute eduka lõpetamise nõuded:

 • õppekava täitmine täies mahus
 • praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • õigete töövõtete kasutamine pehme ja kõva vahaga depilatsiooni protseduuri teostamisel
 • vahaga depilatsiooni protseduuri toodete ja vahendite tundmine ja kasutamine
 • klienditeenindus ja nõustamine

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt neli punkti (50%) kaheksast (100%) modellil tehtud eksamitöö kohta. 

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolitus (õppetamine toimub kooli materjalidega) 

Hind Koolitus ilma komplektita 360 EUR

Juhul, kui Teil pole modelli ja Te soovite, et kool otsiks modelli, siis kool aitab otsida modelli lisatasu eest, 15€ ühe modelli eest. 

Kaal: 
0