Главное меню

Kosmetoloogia täiendkoolitus - Näonaha noorendamine ja puhastamine ultraheliga

Преподователь: 

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner 

1. Õppekava nimetus: Näonaha noorendamine ja puhastamine ultraheliga

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise aluseks on Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents nr B.2.2 (Näohooldus)

3. Eesmärk ja õpiväljund: 

Eesmärk: on anda teadmisi aparaatsest näonaha protseduurist – näonaha noorendamisest ja puhastamisest kosmeetilise ultraheliaparaadi abil.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks aparaatseks näohoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 
 • tunneb kosmeetilist ultraheliaparaadi tööpõhimõtet ja nahale avalduvat mõju;
 • tunneb naha iseärasused vanustes  15, 30, 50 a. ja ultraheliga noorendava ja puhastava hoolitsuste toime erinevas vanuses;
 • analüüsib visuaalselt näonaha seisukorda, võimalike nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;
 • hooldab näonahka kosmeetilise ultraheliaparaadi abil;
 • nõustab klienti tegevustest peale ultraheli noorendava, puhastava näohooldust ja koduse näonaha hoolitsuse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Koolitusele on oodatud tegutsevad kosmetoloogid ja meditsiini töötajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi näohoolitsusest kosmeetilise ultraheliaparaadi abil. Kursus sobib ka kosmeetikutele ja iluteenindajatele, kes soovivad oma teadmisi täiendada või värskendada.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija; med.töötaja või kosmetoloogi tunnistuse/diplomi esitamine.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: kosmeetiku haridus, töökogemus kosmeetikuna ning täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:  

Õppemaht: 1 päevane koolitus (4 akadeemilist tundi) , millest 1 tund on auditoorset teoreetilist tööd, 3 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud. 

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

Õppekava 10.00-13:15  + 15 min puhkeaega

Teooria (1 tund)

• töökoha ettevalmistamine, kosmeetilise galvaaniliste voolude aparaadi omadused, kasutamine, näohoolduseks ettevalmistamine ja seadistamine;

• näonaha seisukorra visuaalne hindamine, näidustuste ja vastunäidustuste välja selgitamine;

• kliendi ettevalmistamine näohoolduseks kosmeetilise ultraheliaparaadi abil;

• hoolduse planeerimine, arvestades kliendi soove, vajadusi, näidustusi ja vastunäidustusi;

• naha ehitus, naha iseärasused vanustes  15, 30, 50a  ja ultraheli hoolitsuste toime erinevas vanuses;

• kosmeetilise ultraheliaparaadi tööpõhimõted ja nahale avalduv mõju;

• näonaha noorendamine ja puhastamine kosmeetilise ultraheliaparaadi abil, protseduuri käik;

• soovitused koduseks järelhoolduseks.

Praktika (2 tundi)

Praktilise töö jaoks on vaja kutsuda modelli kella 10:45-ks

•  Töökoha, aparaadi ja vahendite ettevalmistamine

•  Näonaha visuaalne hindamine, näidustuste ja vastunäidustuste välja selgitamine, kleindi protseduuriks ettevalmistamine

•  Kosmeetilise ultraheliaparaadi abil näonaha noorendava ja puhastava protseduuri teostamine modellil

Praktiline eksamitöö (1 tund)

Praktilise eksamitöö jaoks on vaja kutsuda modelli kella 12:30-ks

Õpilane teostab ühel modellil iseseisvalt näonaha noorendava ja puhastava protseduuri kosmeetilise ultraheliaparaadi abil. Praktilist eksamitööd hindab õpetaja, kes jälgib kogu protseduuri teostamise protsessi pealt. 

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Õpingute eduka lõpetamise nõuded:

 • õppekava täitmine täies mahus
 • praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • õigete töövõtete kasutamine kosmeetilise rultraheliaparaadi näohoolduse protseduuri läbiviimisel
 • kosmeetilise ultraheliaparaadi tundmine ja kasutamine
 • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt neli punkti (50%) kaheksast (100%) tehtud eksamitöö kohta. 

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolitus (õppetamine toimub kooli materjalidega) 360 EUR

Kui Teil pole modelli, ja te soovite, et kool otsiks modelli, siis Ilukool otsib modelli lisatasu eest summas 15€ ühe modelli eest.

Kaal: 
0