Главное меню

Базовый курс моделирования бровей и окрашивания ресниц

Преподователь: 

Школа проводит обучение для взрослых и дополнительного обучения на основании уведомления о хозяйственной деятельности для проведения дополнительного обучения (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) является партнером Eesti Töötukassa.

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

1. Название учебной программы:  

Базовый курс моделирования бровей и окрашивания ресниц

2. Учебная группа и основа для разработки учебной программы: 

Juuksuritöö ja iluteenindus

3. Цель и результаты обучения: 

Eesmärk: kasutades pintsetidega kitkumise ja vahatamise tehnikaid koolituse läbinu oskab disainida õigeid kulmukaari, värvida kulme keemilise värviga ja hennaga, värvida ripsmeid keemilise värviga.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

- tunneb ja järgib töötervishoiu, ohutuse- ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi töövõtteid;

- hindab ja analüüsib visuaalselt naha seisukorda, eripära ja tuvastab võimalikke vastunäidustusi;

- arvestades kliendi soovi, vastavalt näokujule korrigeerib ja kujundab kulmud, kasutades pintsetiga kitkumise või vahatamise tehnikat;

- kasutab õigeid töövõtteid ja tootekoguseid, valib ja segab kliendile sobiva värvitooni ripsmete ja/ või kulmude värvimiseks, kasutades kas keemilist värvi või hennat värvib kliendile ripsmeid ja kulme, eemaldab nahalt värvijäägid kasutades sobivat värvieemaldajat; 

annab nõu kliendile ripsmete ja kulmude hoolduse osas.

4. Целевая группа и условия начала обучения:

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas tööd alustavad või töötavad inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi kulmude kujundamises ja värvimises.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Продолжительность обучения, его структура, учебная среда и средства обучения: 

2-päevane koolitus, 18 akadeemilist tundi, millest 4 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 14 tundi praktilist tööd koolikeskonnas. 

Koolitusel kasutame meie ilukooli poolt väljatöötatud “Browstylist” õpik-töövihiku, kus on süstematiseeritud terve koolituse õppematerjal skeemides ja joonistes ning millesse saab õpetaja juhedamisel omandatud teadmisi sisse kirjutada. Peale kursuse läbimist on õpik-töövihiku abil mugav teadmisi värskendada ja täiendada.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

6. Квалификация учителя:  

Töökogemus kosmeetikuna või ripsme-kulmutehnikuna vähemalt 4 aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 1 aasta.

7. Требования к моделям:

Моделям, использующих контактные линзы, рекомендуем взять с собой очки и жидкость для линз в контейнере. У моделей должны быть неповрежденные, несмоделированные натуральные брови и натуральные ресницы.

8. Описание процесса обучения:

Продолжительность обучения2 дня (18 академических часов)

1 день обучения 10.00-17.30

1. Теоретическая часть 10:00- 13:00 (4 академических часа )

• Töötervishoiu-, hügieeni- ja ohutusnõuded iluteeninduses;

• Töökoha ettevalmistamine ja töökoha korrastamine peale protseduuri;

• Naha eripära, nahahaigused, naha hügieen. Keemiliste värvidega ja hennaga värvimise vastunäidustused kulmude/ripsmete värvimisel. Võimalikud allergilised reaktisoonid ja nendele reageerimine;

• Ripsmete ja silma anatoomia ja füsioloogia: naha ehitus; ripsmekarva ehitus; ripsmekarva läbilõige, ripsmete kasvutsükkel ja faasid; ripsmekarva keemiline koostis; ripsmekarva sillad;

• Näoehitus, kulmude modelleerimine arvestades silmade asetust

• Kulmude graafiline kujundamine 

• Ergonoomilised töövõtted

• Kulmude kujundamise erinevad tehnikad: vahatamine, pintsetidega kitkumine

• Ideaalsete kulmude valem

• Kulmude keemilise värvimise tehnoloogia

• Kulmude henna modelleerimise tehnoloogia

• Efekt ombre, 2 viisi

• Brow pasta kasutamine

• Ripsmete keemilise värvimise tehnoloogia

• Protseduuri etapid

• Toodete ja vahendite ülevaade   

• Enim levinud vead

• Kliendi konsultatsioon

15 минут перерыв

2. Практическая работа 13:15- 17.30 (5 академических часов + 30 минут перерыв) 

• Практическая работа с первой моделью

Учитель показывает на модели порядок и ход работы 

Построение формы бровей, моделирование воском и пинцетом, окрашивание бровей и ресниц химической краской, очищение кожи от остатков краски соответствующим средством; 

Ученик приглашает модель к 13.15 (у модели должны быть натуральные ресницы, брови не выщипаны);

30 минут перерыв

• Практическая работа со второй моделью

Ученик работает под руководством учителя. Построение формы бровей и моделирование пинцетом, окрашивание бровей и ресниц химической краской, очищение кожи от остатков краски соответствующим средством;  

Ученик приглашает модель к 15.15 (у модели должны быть натуральные ресницы, брови не выщипаны);

2 день обучения 10.00-17.30  Практическая работа   10.00 - 17.30  (9 академических часов + 60 минут перерыв) 

• Практическая работа с первой моделью 10:00 - 12.15 (3 академических часа)

Ученик работает под руководством учителя. 

Построение формы бровей и моделирование в восковой технике, окрашивание бровей и ресниц химической краской, очищение кожи от остатков краски соответствующим средством;

Ученик приглашает модель к 10.00 (у модели должны быть натуральные ресницы, брови не выщипаны)

30 минут перерыв

• Практическая работа со второй моделью 12.45 - 15.00 (3 академических часа)

Ученик работает под руководством учителя.

Построение формы бровей и моделирование в восковой технике, окрашивание бровей хной, очищение кожи от остатков хны соответствующим средством;

Ученик приглашает модель к 12.45 (брови модели не выщипаны)

15 минут перерыв

• Практическая работа с третьей моделью 15:15 - 17.30 (3 академических часа)

Ученик работает самостоятельно. 

Построение формы бровей и моделирование в восковой технике, окрашивание ресниц химической краской, очищение кожи от остатков краски соответствующим средством; 

Ученик приглашает модель к 15.15 (брови модели не выщипаны)

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktiliste tööde käigus õppija demonstreerib teooria osas omandatud teadmisi, valmistab ette töökoha kulmude kujundamise ja värvimise protseduuriks, analüüsib kliendi naha seisukorda, arvestab kliendi naha eripärasustega, tuvastab vastunäidustusi, kasutades kitkumise või vahatamise tehnikaid kujundab vastavalt kliendi näokujule sobivaid kulme, värvib kulme kas keemilise värviga või hennaga, värvib keemilise värviga ripsmeid, selgitab tööprotsessi, põhjendab töös kasutatavate toodete valikut, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ja järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid, nõustab klienti koduhoolduseks, korrastab töökohta. 

Kahe viimase praktilise tööde käigus õpetaja hindab tehtud praktilisi ülesandeid. 

Praktilisi töid hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

  • hügieeni-, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
  • õigete ergonoomiliste töövõtete kasutamine 
  • tulemuse esteetilisus
  • töö on puhas, sümmeetriline, kulmukuju disainitud vastavalt näokujule, kulmuvärv vastab nahatoonile
  • klienditeenindus

Praktiline töö on kas “arvestatud” või “mitte arvestatud”.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on õppekava omandamine täies mahus ja praktiliste tööde teostamine „arvestatud“ tulemusele. 

10. Väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Praktiliste tööde hindamise mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

11. Hind:

Koolitus toimub kooli poolt väljastatavate kõike vajalikke materjalidega ja vahenditega mida saab kasutada koolituse ajal kooli keskkonnas. “Browstylist” õpik-töövihik jääb peale koolitust õpilasele. 

Juhul, kui õpilane ei leia määratud ajaks modelli või kui modell kohale ei ilmu, ja seetõttu pole võimalik teostada praktilist ülesannet, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Цена Обучение без стартового комплекта 360 EU

Обучение со стартовым комплектом Mini 396 EUR  

Mini комплект содержит:

• Levissime краска для ресниц/бровей 5 шт на выбор, 15 мл

• Levissime eyebrow cleanser, 100 мл

• Levissime lash activator, 15 мл

• Levissime brow activator 10V, 15 мл

• Levissime brow activator 20V, 15 мл

• Измерительная линейка для бровей

Обучение со стартовым комплектом Maxi 460 EUR

Maxi комплект содержит:

• Levissime краска для ресниц/бровей 5 шт на выбор, 15 мл

• Levissime eyebrow cleanser, 100 мл

• Levissime lash activator, 90 мл

• Levissime brow activator 10V, 15 мл

• Levissime brow activator 20V, 15 мл

• Кисть

• Пинцет

• Хна 2 шт

• Измерительная линейка для бровей

• Brow паста, 10 г

Kaal: 
0