Main menu

Maniküüri baaskoolitus

"Maniküüri baaskoolitus"

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus: 

Maniküüri baaskoolitus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 

Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 3. ja 4. taseme küünetehniku kutsestandardi kompetents B.2.3 (Maniküür/Kätehooldus); Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents nr B.2.6 (Käte ja jalgade hooldus)

3. Eesmärk ja õpiväljund: 

Eesmärk: on anda baasteadmisi ja baasoskusi klassikalise ja apraatse maniküüri iseseisvaks teostamiseks. Koolituse läbinu oskab teostada klassikalist, aparaatset ja SPA maniküüri koos küünte tavalakiga ja geellakiga katmisega k.a. prantsuse maniküüri.

Õppiväljundid: koolituse lõpuks õppija

-       organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks kätehoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 

-       hindab ja analüüsib visuaalselt kätenaha ja küünte seisukorda, võimalike küünte-ja nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;

 -      viilib ja kujundab küüned vastavalt kliendi soovile ja korrastab küünenahad, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid, tooteid ja aparatuuri;

-       masseerib käed vastavalt näidustustele kasutades sobivaid tooteid;

-       leotab käed, viimistleb küüneserva kasutades sobivaid tooteid, vahendeid ja aparatuuri; kreemitab, kasutab kätehoolduses õli ja maske;

-       lakkib küüned vastavalt kliendi soovile (sh prantsuse stiilis), kasutades õigeid töövõtteid ning töökava;

-       nõustab klienti kätehoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada klassikalise ja aparaatse maniküüri tegemiseks vajalikke baasteadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: Vähemalt 1 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud küünetehnik tööstaažiga vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid: 

Õppemaht: 4-päevane koolitus, 32 akadeemilist tundi, millest 6 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 26 tundi praktilist tööd koolikeskonnas.  

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud. 

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1 õpeppäeva kava 10.00-16.45 (5 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

1) Auditoorne töö koolikeskonnas 10:00 - 13:45 

• Iluteenindaja omadused ja klientide teenindamine salongis

• Hügieeni- ja ohutusnõuded, instrumentide ja töövahendite desinfitseerimine ja steriliseerimine, tervisekaitsenõuded 

•Töökoha ettevalmistamine ja töökoha korrastamine peale protseduuri

• Algteadmised anatoomias, füsioloogias ja dermotoloogias

• Kätenahk; käte anatoomia; kätenaha igapäevane hooldus; kätenaha muutused

• Küüne anatoomia, küüne struktuur ja kasv

• Küünte- ja nahahaigused

• Küüntes esinevad muutused

• Toodete ülevaade

• Klassikalise maniküüri etapid (tööks vajalikud tooted ja vahendid, antiseptika, käte leotus, küünenahkade eemaldamine, küünte lõikamine ja viilimine, küünte korrigeerimine ja õige kuju andmine, kätenaha koorimine, käte masseerimine, mask, küüneõli).

• Aparaatse maniküüri etapid (tööks vajalikud aparaadid, tooted ja vahendid, antiseptika, küünenahkade eemaldamine, küünte lõikamine ja viilimine, küünte korrigeerimine ja õige kuju andmine, koorimine, käte masseerimine, mask, küüneõli). Millal on mõistlik aparaadi abi kasutada, milliseid eeliseid see pakub ja mis lisatingimusi tuleb arvestada. 

• Küünte töötlemine, lõikamine ja viilimine

• Käte leotamine

• Valli eemaldamine

• Küüneserva viimistlus

• Kätemassaaž

• Spa maniküür

• Lakkimine tavalakiga ja geellakiga, lakki eemaldamine

• Prantsuse maniküür

• Enimlevinud vead

• Kliendi konsultatsioon

45 min puhkeaeg

2) Praktiika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 14:30-16.45 (3 tundi)

• Praktiline töö: Klassikaline maniküür modellile ilma lakkimata, kutsuda modelli kella 14:30-ks

2 õppepäev. Praktiika koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Praktiline töö: Klassikaline maniküür küünelakiga lakkimisega modellile nr.1 võtta kaasa oma modell kella 10.00-ks.

45 min puhkeaeg

• Praktiline töö: Aparaatne maniküür küünelakiga lakkimisega  modellile nr.2 võtta kaasa oma modell kella 13.45-ks

3 õppepäev. Praktiline töö koolikeskkonnas õpetaja juhendamisel 10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

• Praktiline töö: SPA maniküür lakkimisega modellile nr.1 võtta kaasa oma modell kella 10.00-ks

45 min puhkeaeg

• Praktiline töö: Aparaatne maniküür prantsuse stiilis geellakiga lakkimisega modellile nr.2 võtta kaasa oma modell kella 13.45-ks

4 õppepäev. Praktiline eksamitöö koolikeskkonnas 10.00-16.45 (8 tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega)

Eksam 

Teoreetiline kirjalik test 20-st küsimusest (1 akadeemiline tund)

15 min puhkeaeg

Praktilisel eksamil tuleb iseseisvalt teostada õpetaja juuresolekul kaks praktilist tööd modellidel:

 • klassikalist maniküüri küünelakiga lakkimisega ja spa hooldusega, kutsuda modelli kella 11.00

30 min puhkeaeg

 • aparaatset maniküüri geellaki lakkimisega prantsuse stiilis, kutsuda modelli kella 14.00

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Koolitus lõpeb teoreetilise testiga ja praktilise eksamiga.

Teoreetilise testi hinnatakse 20-punktilise skaala järgi. Test loetakse sooritanuks, kui punktide arv on vähemalt 10 punkti, mis vastab 50%-le. Tööd hindab õpetaja.

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • õigete töövõtete kasutamine maniküüri eriliikides
 • tulemuse esteetilisus
 • lakkimise oskus
 • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%) iga modellil tehtud eksamitöö kohta.  Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada teoreetilise testi „arvestatud" tulemusele ja praktilise eksami vähemalt 5 punktile iga modellil tehtud eksamitöö puhul.

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolituse hind (õppetamine toimub kooli materjalidega) 480 EUR 

Koolituse hind koos Mini harjutuskomplektiga on 526 EUR 

Mini stardikomplekt sisaldab:

 • Küünenaha tõukur
 • Küünenaha tangid
 • Charm nails käärid
 • Viil100/180
 • Valge plokk-poleer
 • Apelsini pulgad

Koolituse hind koos Maxi harjutuskomplektiga on 606 EUR  Maxi stardikomplekt sisaldab:

Maxi stardikomplekt sisaldab:

 • Küünenaha tõukur
 • Küünenaha tangid
 • Charm nails käärid
 • Viil 100/180
 • Valge plokk-poleer
 • BlueSky alusgeeli lakk, 15 ml
 • BlueSky Top Gel Lakk, 15 ml
 • BlueSky värviline geelilakk, 4 värvi, 10 ml
 • UV lamp 36 W
Kaal: 
0