Peamenüü

Pediküüri täiendkoolitus - SMART tehnikas, ehk lihvketaga pediküüri koolitus

Koolitaja: 

Pediküüri täiendkoolitus - SMART, ehk lihvketaga pediküür 

SMART andis välja ainulaadse patenteeritud toote - see on eemaldatavate lihvketastega freesketas.

SMART pediküüri eelised: 
- SMART lihvketta abil saate vabaneda pragudest jalataldadel ja jalakandadel;
- kannad on täiesti siledad ja efekt püsib 3-5 nädalat;
- kõik on steriilne, lihvketas on ühekordne, freesketas steriliseeritakse kuivas kuumuses;
- lihvketad on valmistatud ränikarbiidist, nad ei rebi nahka, vaid lõikavad ja lihvivad;
- SMART lihvkettad on 6 tüüpi abrasiivsust, võite valida abrasiivmaterjali igale nahatüübile; 
- SMART lihvketas lihvib nahka, peale seda ei kasva nahk kaua peale; 
- freesketas on valmistatud kirurgilisest terasest, seda saab desinfitseerida kuivas kuumuses ja desinfitseerimisvahenditega, kõik see tagab ohutu pediküüri.

Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust (Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate teate number on 145337)

Charmbeauty OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Esteetika ilukool (Charmbeauty OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

1. Õppekava nimetus: Pediküüri täiendkoolitus - SMART, ehk lihvketaga pediküür

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: juuksuritöö ja iluteenindus

"Pediküüri täiendkoolitus - SMART, ehk lihvketaga pediküür" koolituse õppekava koostamise alus:  3. ja 4. taseme küünetehniku kutsestandardi valitav kompetents nr B.2.8 (Pediküür)

3. Eesmärk ja õpiväljundid:  

Eesmärk: on anda põhjalikke teadmisi jalatalla hoolduses pediküüri uue aparaatse lihvketaga tehnika võtetega. Samuti antud kursus annab võimaluse tunduvalt täjustada ja tõsta teadmisi ja oskusi aparaatses pediküüris.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

-       organiseerib ja valmistab ette töökohta kliendi järgnevaks jalahoolduseks, järgides hügieeni- ja ohutus- ja tervisekaitsenõudeid, kasutades sobivaid töövahendeid, võtteid ja tooteid; 

-       hindab ja analüüsib visuaalselt jalanaha ja varbaküünte seisukorda ning jalgade ehituses esinevaid muutuseid, võimalikke küünte-ja nahaiguste kahtluse korral suunab arsti juurde, selgitab välja näidustused ja vastunäidustused;

-       tunneb SMART pediküüri iseärasusi ja erinevusi tavalisest klassikalisest ja aparaatsest pediküürist,

-      tunneb SMART pediküüri töövahendeid, oskab valida öiget aparaadi töökiirust;

-      tunneb SMART lihvketaste klassifikatsiooni ja oskab neid kasutada vastavalt jalatalla ja kandade seisukorrale;

-      ergonoomiliselt õigesti hoiab käes aparaadi;

-      teostab SMART pediküüri, eemaldades paksendeid kasutades sobivaid SMART töövahendeid ja -võtteid ning tooteid ja aparatuuri;

-      nõustab klienti jalahoolduse osas.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  

Sihtgrupp: kursus on mõeldud õpilastele, kes on läbinud pediküüri baaskursust, samuti ka kogenud meistritele kvalifikatsiooni tõstmiseks ja teadmiste värskendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: täiskasvanu õppija. Esitada kosmeetiku eriala tunnistuse/tõendi või pediküüri baaskoolituse läbimise kohta.

5. Koolitaja kvalifikatsioon: 

Vähemalt 1 aastase täiskasvanute koolitamise kogemusega, diplomeeritud küünetehnik tööstaažiga vähemalt 4 aastat.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid:

Õppemaht: 2-päevane koolitus, 15 akadeemilist tundi, millest: 2 tundi on auditoorset teoreetilist tööd, 11 tundi praktilist tööd koolikeskonnas, 2 tundi puhkeaega

Praktilisi töid teostatakse kooli ruumides, kooli instrumentidega, materjalidega, aparaatidega ja vahenditega. 

Juhul, kui modell kohale ei ilmu, lepitakse kokku uus praktilise töö aeg muul päeval, lisatasu selle eest ei võeta.

Koolituse viiakse läbi kooli õpperuumides, üldpindalaga 75 ruutmeetrit, milles on kolm eraldi õppeklassi pindalaga 9/12 ruutmeetrit. On olemas puhkeruum/kööginurk, WC-ruum. Õpperuumides on kehtivate tervisekaitse nõuetele vastav tehisvalgustus. Teooria õpperuumis on TV, demonstratsioonitahvel, lauad ja toolid. Praktika jaoks õpperuumides on reguleeritavad kliendivoodid, töölauad/töötoolid, spetsiaalne lauavalgustus/valgustus suurendusklaasiga, jalavannid, sanitaarsõlm sooja/külma veega, naha ja instrumentide keemilised antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid, instrumentide ja töövahendite sterilisaator UV-kiirgusega, kuumsterilisaator kvartskuulikestega, UV/LED lambid taimeriga geellakki kuivatamiseks, elektriviil, tolmukoguja, ühekordsed kindad/linad/mütsid/rätikud.  

7. Õppeprotsessi kirjeldus:

1-se õpeppäeva kava 10.00-16.45 

Teooria (2 takadeemilist tundi)

• SMART pediküürist, selle iseärasused ja erinevused, töövahendite tutvustus

• Küünetehniku töökoha ettevalmistamine ja varustus

• Lihvkettaste klassifitseerimine, kiiruse õige valimine

• Aparaadi käes hoidmise asendite ülevaatus

• Jalatalla diagnostika ja prioriteetse pediküüritehnika valimine

• Kliendi nõustamine jalahoolduse osas

Praktiline töö (6 akadeemilist tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega) 

• Töökoha ja vahendite ettevalmistamine

• Jalatalla diagnostika ja prioriteetse pediküüritehnika valimine

• Praktiline töö mulaažidel, harjutame puuviljal

 Praktiline töö modellil koolikeskkonnas: 

Kutsuge modelli nr. 1 kella 12:15-ks Kandade ja varvaste töötlemine lihvketastega ilma lakita 

Puhkeaeg 13.45-14.30

Praktiline töö modellil koolikeskkonnas: 

Kandade ja varvaste töötlemine lihvketastega ilma lakita 

•  Kutsuge modelli nr.2 kella 14:30-ks Kandade, jalataldade ja varvaste töötlemine lihvketastega ilma lakita (NB! palume otsida modelli paksu/väga paksu jalanahaga)

2-se õpeppäeva kava 10.00-14.30 

Praktiline töö (5 akadeemilist tundi + 1 akadeemiline tund puhkeaega) 

Praktiline töö modellil koolikeskkonnas: 

•  Kutsuge modelli nr. 1 kella 10:00-ks Kandade, jalataldade ja varvaste töötlemine lihvketastega ilma lakita (NB! palume otsida modelli paksu/väga paksu jalanahaga)

Puhkeaeg 12.15- 13.00

Praktiline eksamitöö modellil koolikeskkonnas: 

Õpetaja juuresolekul õpilane iseseisvalt teostab modellil lihvketastega SMART pediküüri ilma lakita.

•  Kutsuge modelli kella 13.00 

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused, hindamise kriteeriumid:

Praktilise eksami hinnatakse viie põhikriteeriumi järgi:

 • hügieeni, ohutusnõuetes ja tervisekaitsenõuetest kinni pidamine
 • tunneb SMART pediküüri töövahendeid, oskab valida öiget aparaadi töökiirust;
 • õigete töövõtete kasutamine, pediküüritöös vajalikke instrumente, lihvketaste tundmine ja kasutamine
 • tulemuse esteetilisus
 • klienditeenindus

Iga kriteerium hinnatakse kolmeastmelise süsteemi järgi, kus maksimaalne punktide arv on kaks ja minimaalne null punkti.

2 punkti – kriteerium on täidetud õigesti täies mahus ja iseseisvalt

1 punkt – kriteerium on täidetud aga osaliselt valesti

0 punkti – kriteerium on täitmata või täiesti valesti tehtud

Praktiline eksam on sooritatud siis, kui punktide summa on vähemalt viis punkti (50%) kümnest (100%). Tööd hindab õpetaja.

Õpingute edukaks lõpetamiseks on vaja sooritada praktilise eksami vähemalt 5 punktile.

9. Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. Hind Koolitus (õppetamine toimub kooli materjalidega)  490 EUR

Koolitus Mini komplektiga hind 550 EUR 

Mini komplekt sisaldab:

 • Ketas S
 • Ketas L
 • Lihvketas S (100, 180 ja 240)
 • Lihvketas L (320)

Koolitus Maxi komplektiga hind 590 EUR 

Mini komplekt sisaldab:

 • Ketas S
 • Ketas M
 • Ketas L
 • Lihvketas S (100, 180 ja 240)
 • Lihvketas M (100, 180 ja 240)
 • Lihvketas L (320)
Kaal: 
0